Regulamin usług dostępnych w Klubie FIS FITNESS I SIŁOWNIA

Karnet OPEN FIS

1. Karnet OPEN FIS uprawnia do korzystania z dostępnej w Klubie siłowni oraz zajęć grupowych w pełnych godzinach otwarcia Klubu przez okres 30 dni od jego aktywacji.

2. Płatność za OPEN FIS odbywa się jednorazowo, z góry:

 • a) w Recepcji Klubu gotówką lub kartą
 • b) na stronie internetowej www.fisplonsk.pl kartą kredytową lub przelewem natychmiastowym obsługiwanym przez serwis przelewy24.pl

3. W ramach OPEN FIS Klient nie ma możliwości zawieszenia Karnetu.

Karnet SIŁOWNIA OPEN

1. Karnet SIŁOWNIA OPEN uprawnia do korzystania z dostępnej w Klubie siłowni w pełnych godzinach otwarcia Klubu przez okres 30 dni od jego aktywacji.

2. Płatność za SIŁOWNIA OPEN odbywa się jednorazowo, z góry:

 • a) w Recepcji Klubu gotówką lub kartą
 • b) na stronie internetowej www.fisplonsk.pl kartą kredytową lub przelewem natychmiastowym obsługiwanym przez serwis przelewy24.pl

3. W ramach SIŁOWNIA OPEN Klient nie ma możliwości zawieszenia Karnetu.

Karnet SIŁOWNIA26

1. Karnet SIŁOWNIA26 przeznaczony jest dla osób poniżej 26 roku życia.

2. Zakup karnetu SIŁOWNIA26 wymaga posiadania dokumentu potwierdzającego prawo do jego nabycia (tj. zawierającego datę urodzenia).

3. Obsługa Klubu zastrzega sobie prawo do weryfikacji dokumentu potwierdzającego prawo do nabycia SIŁOWNIA26 w dowolnym momencie trwania Karnetu.

4. Karnet SIŁOWNIA26 uprawnia do korzystania z dostępnej w Klubie siłowni przez okres 28 dni od jego aktywacji:

 • a) od poniedziałku do czwartku od otwarcia Klubu do godziny 16:00 (liczy się godzina wejścia) oraz
 • b) od piątku do niedzieli oraz w święta w pełnych godzinach otwarcia Klubu.

5. W ramach SIŁOWNIA26 Klient nie ma możliwości zawieszenia Karnetu.

6. Płatność za SIŁOWNIA26 odbywa się jednorazowo, z góry:

 • a) w Recepcji Klubu gotówką lub kartą
 • b) na stronie internetowej www.fisplonsk.pl kartą kredytową lub przelewem natychmiastowym obsługiwanym przez serwis przelewy24.pl

7. Jeżeli korzystający z karnetu SIŁOWNIA26 chce skorzystać z Klubu poza godzinami wskazanymi w pkt. 4, obowiązuje dopłata do wejścia w wysokości określonej w Cenniku.

Karnet SENIOR60+

1. Karnet SENIOR60+ przeznaczony jest dla osób powyżej 60. roku życia.

2. Zakup karnetu SENIOR60+ wymaga posiadania dokumentu potwierdzającego prawo do jego nabycia (tj. zawierającego datę urodzenia).
3. Obsługa Klubu zastrzega sobie prawo do weryfikacji dokumentu potwierdzającego prawo do nabycia SENIOR60+ w dowolnym momencie trwania Karnetu.

4. Karnet SENIOR60+ uprawnia do korzystania z dostępnej w Klubie siłowni oraz zajęć fitness przez okres 28 dni od jego aktywacji:

 • a) od poniedziałku do czwartku od otwarcia Klubu do godziny 15.00 (liczy się godzina wejścia) oraz
 • b) od piątku do niedzieli oraz w święta w pełnych godzinach otwarcia Klubu.

5. W ramach SENIOR60+ Klient nie ma możliwości zawieszenia Karnetu.

6. Płatność za SENIOR60+ odbywa się jednorazowo, z góry:

 • a) w Recepcji Klubu gotówką lub kartą
 • b) na stronie internetowej www.fisplonsk.pl kartą kredytową lub przelewem natychmiastowym obsługiwanym przez serwis przelewy24.pl

7. Jeżeli korzystający z karnetu SENIOR60+ chce skorzystać z Klubu poza godzinami wskazanymi w pkt. 4, obowiązuje dopłata do wejścia w wysokości określonej w Cenniku.

Karnet JOGA 4

1. Karnet JOGA 4 uprawnia do korzystania z dostępnych w Klubie zajęć jogi przez okres 28 dni od jego aktywacji.

2. W ramach jednego wejścia Członek Klubu korzystający z JOGA 4 uprawniony jest do skorzystania z jednych zajęć jogi dziennie (skorzystanie z dwóch zajęć jogi w danym dniu liczone jest jako dwa wejścia).

3. JOGA 4 obowiązuje do czasu wykorzystania limitu wejść lub upływu okresu ważności Karnetu (28 dni), w zależności, co nastąpi pierwsze.

4. Płatność za JOGA 4 odbywa się jednorazowo, z góry:

 • a) w Recepcji Klubu gotówką lub kartą
 • b) na stronie internetowej www.fisplonsk.pl kartą kredytową lub przelewem natychmiastowym obsługiwanym przez serwis przelewy24.pl

5. W ramach JOGA 4 Klient nie ma możliwości zawieszenia Karnetu.

6. Posiadanie Karnetu JOGA 4 jest gwarancją rezerwacji miejsca na zajęcia jogi. Klub zastrzega sobie możliwość kontaktu z Klientem w celu potwierdzenia jego obecności na zajęciach jogi.

7. Klub nie pobiera kaucji za rezerwacje miejsc na zajęcia jogi.

8. W przypadku odwołania zajęć przez Klub z powodu innego niż brak wystarczającej liczby chętnych osób, okres ważności Karnetu zostaje wydłużony o odpowiednią liczbę dni.

Pakiet TRENINGÓW PERSONALNYCH

1. PAKIET TRENINGÓW PERSONALNYCH uprawnia do skorzystania z 10 treningów personalnych przez okres 6 miesięcy licząc od dnia, w którym odbył się pierwszy trening personalny.

2. W ramach jednego wejścia Klient korzystający z PAKIETU TRENINGÓW PERSONALNYCH uprawniony jest do skorzystania z jednego treningu personalnego trwającego 60 minut.

3. W przypadku spóźnienia Klienta, czas treningu zostaje skrócony o wartość spóźnienia.

4. PAKIET TRENINGÓW PERSONALNYCH obowiązuje do czasu wykorzystania limitu wejść lub upływu okresu ważności pakietu (6 miesięcy), w zależności, co nastąpi pierwsze.

5. Płatność za PAKIET TRENINGÓW PERSONALNYCH odbywa się jednorazowo, z góry w Recepcji Klubu, gotówką lub kartą.

6. Wraz z PAKIETEM TRENINGÓW PERSONALNYCH Klient zobowiązany jest uiścić opłatę za wejście do Klubu (karnet, wejście jednorazowe lub aktywna karta partnera zewnętrznego).

7. W ramach PAKIETU TRENINGÓW PERSONALNYCH Klient nie ma możliwości zawieszenia Karnetu.

8. Klient oraz Klub mogą odwołać trening personalny bez żadnych konsekwencji:

 • a) najpóźniej do godz. 22.00 w dniu poprzedzającym dzień treningu personalnego, jeżeli trening zaplanowany jest w godzinach: 7.00 – 13.59 włącznie;
 • b) najpóźniej do godz. 10.00 w dniu treningu personalnego, jeżeli trening zaplanowany jest w godzinach: 14.00 – 22.00 włącznie.

9. W przypadku odwołania treningu przez Klienta później niż określono to w pkt. 6, trening zostaje rozliczony z pakietu, chyba że trener dysponuje w tym dniu wolnym terminem, na który może przenieść rezerwację.

10. W przypadku odwołania treningu przez Klub później niż określono to w pkt. 6, Klientowi przysługuje dodatkowy trening bezpłatny w aktywnym pakiecie, chyba że Klient dysponuje w tym dniu wolnym terminem, na który może przenieść rezerwację.

TRENING PERSONALNY

1. W ramach TRENINGU PERSONALNEGO Klient uprawniony jest do skorzystania z jednego treningu personalnego trwającego 60 minut.

2. W przypadku spóźnienia Klienta, czas treningu zostaje skrócony o wartość spóźnienia.

3. Klient korzystający z TRENINGU PERSONALNEGO uiszcza opłatę w Recepcji Klubu przed przystąpieniem do korzystania z usług Klubu.

4. Wraz z opłatą za TRENING PERSONALNY Klient zobowiązany jest uiścić opłatę za wejście do Klubu (karnet, wejście jednorazowe lub aktywna karta partnera zewnętrznego).

WEJŚCIE OPEN FIS

1. W ramach WEJŚCIA OPEN FIS Klient uprawniony jest do jednorazowego skorzystania z siłowni oraz zajęć grupowych z wyłączeniem zajęć jogi.

2. Klient korzystający z WEJŚCIA OPEN FIS uiszcza opłatę w Recepcji Klubu przed przystąpieniem do korzystania z usług Klubu.

3. WEJŚCIE OPEN FIS uprawnia do korzystania z usług Klubu w pełnych godzinach jego otwarcia bez limitu czasowego.

WEJŚCIE JOGA

1. W ramach WEJŚCIA JOGA Klient uprawniony jest do jednorazowego skorzystania zajęć jogi.

2. Klient korzystający z WEJŚCIA JOGA uiszcza opłatę w Recepcji Klubu przed przystąpieniem do korzystania z usług Klubu.

ZAPROSZENIE „SPRAWDŹ NAS!”

1. Z zaproszenia „SPRAWDŹ NAS!” może skorzystać wyłącznie osoba, która nie jest Członkiem Klubu, tj. nie korzystała z usług Klubu oraz nie widnieje w bazie Klientów Klubu obsługiwanej przez eFitness sp. z o.o.

2. W ramach „SPRAWDŹ NAS!” Klient uprawniony jest do jednorazowego skorzystania z siłowni, zajęć fitness oraz zajęć jogi w pełnych godzinach otwarcia Klubu.

3. Za skorzystanie ze „SPRAWDŹ NAS!” Klub nie pobiera opłaty.

4. Warunkiem skorzystania ze „SPRAWDŹ NAS!” jest wypełnienie formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej www.fisplonsk.pl, akceptacja Regulaminu Klubu i zapoznanie się z Polityką Prywatności Klubu.

5. Po wypełnieniu formularza Klub skontaktuje się telefonicznie z Klientem w ciągu 72 godzin w celu zarezerwowania terminu wizyty w Klubie.

6. Skorzystanie z zaproszenia „SPRAWDŹ NAS!” wymaga dokonania rezerwacji podczas kontaktu telefonicznego z Klubem opisanego w pkt. 5.

7. W celu potwierdzenia uprawnień do skorzystania ze „SPRAWDŹ NAS!” obsługa Klubu zastrzega sobie prawo do weryfikacji dokumentu potwierdzającego tożsamość przy wejściu do Klubu.

VOUCHER

1. Klub prowadzi sprzedaż VOUCHERÓW prezentowych.

2. VOUCHER można zasilić:

 • a) dowolną kwotą wymienną na produkty i usługi dostępne w Klubie
 • b) dowolną usługą dostępną w ofercie Klubu.

3. Termin ważności VOUCHERA wynosi 2 miesiące od daty zakupu.

4. Jeżeli VOUCHER został zasilony karnetem lub pakietem, data ważności VOUCHERA jest dniem, w którym najpóźniej można aktywować karnet.

5. VOUCHER nie podlega wymianie na gotówkę ani zwrotowi.

GRAFIK ZAJĘĆ

Wybierz zajęcia idealne dla siebie.

CENNIK

Wybierz najlepsze rozwiązanie.

TWOJE KONTO

Zaloguj się do swojej strefy klienta.

FIS Fitness i Siłownia

ul. Mikołaja Kopernika 5

09 - 100 Płońsk

534 210 380

Otwarte:

Poniedziałek - Piątek   7.00 - 22.00

Sobota  8:00 - 16:00

Niedziela  8:00 - 14:00

Napisz do nas!