Regulamin usług dostępnych w Klubie FIS FITNESS I SIŁOWNIA

Karnet OPEN

1. Karnet OPEN uprawnia do korzystania z dostępnej w Klubie siłowni oraz zajęć grupowych w pełnych godzinach otwarcia Klubu przez okres 28 dni od jego aktywacji.

2. Płatność za OPEN odbywa się jednorazowo, z góry:

  • a) w Recepcji Klubu gotówką lub kartą
  • b) na stronie internetowej www.fisplonsk.pl kartą kredytową lub przelewem natychmiastowym obsługiwanym przez serwis przelewy24.pl

3. W ramach OPEN Klient nie ma możliwości zawieszenia Karnetu.

Karnet UCZEŃ/SENIOR OPEN

1. Karnet UCZEŃ/SENIOR OPEN przeznaczony jest dla osób poniżej 26. i powyżej 60. roku życia.

2. Zakup karnetu UCZEŃ/SENIOR OPEN wymaga posiadania dokumentu potwierdzającego prawo do jego nabycia (tj. zawierającego datę urodzenia).

3. Obsługa Klubu zastrzega sobie prawo do weryfikacji dokumentu potwierdzającego prawo do nabycia UCZEŃ/SENIOR OPEN w dowolnym momencie trwania Karnetu.

4. Karnet UCZEŃ/SENIOR OPEN uprawnia do korzystania z dostępnej w Klubie siłowni oraz zajęć grupowych w pełnych godzinach otwarcia Klubu przez okres 28 dni od jego aktywacji.

5. W ramach UCZEŃ/SENIOR OPEN Klient nie ma możliwości zawieszenia Karnetu.

6. Płatność za UCZEŃ/SENIOR OPEN odbywa się jednorazowo, z góry:

  • a) w Recepcji Klubu gotówką lub kartą
  • b) na stronie internetowej www.fisplonsk.pl kartą kredytową lub przelewem natychmiastowym obsługiwanym przez serwis przelewy24.pl

Karnet JOGA 4

1. Karnet JOGA 4 uprawnia do korzystania z dostępnych w Klubie zajęć jogi przez okres 28 dni od jego aktywacji.

2. W ramach jednego wejścia Członek Klubu korzystający z JOGA 4 uprawniony jest do skorzystania z jednych zajęć jogi dziennie (skorzystanie z dwóch zajęć jogi w danym dniu liczone jest jako dwa wejścia).

3. JOGA 4 obowiązuje do czasu wykorzystania limitu wejść lub upływu okresu ważności Karnetu (28 dni), w zależności, co nastąpi pierwsze.

4. Płatność za JOGA 4 odbywa się jednorazowo, z góry:

  • a) w Recepcji Klubu gotówką lub kartą
  • b) na stronie internetowej www.fisplonsk.pl kartą kredytową lub przelewem natychmiastowym obsługiwanym przez serwis przelewy24.pl

5. W ramach JOGA 4 Klient nie ma możliwości zawieszenia Karnetu.

6. Posiadanie Karnetu JOGA 4 jest gwarancją rezerwacji miejsca na zajęcia jogi. Klub zastrzega sobie możliwość kontaktu z Klientem w celu potwierdzenia jego obecności na zajęciach jogi.

7. Klub nie pobiera kaucji za rezerwacje miejsc na zajęcia jogi.

8. W przypadku odwołania zajęć przez Klub z powodu innego niż brak wystarczającej liczby chętnych osób, okres ważności Karnetu zostaje wydłużony o odpowiednią liczbę dni.

Pakiet TRENINGÓW PERSONALNYCH

1. PAKIET TRENINGÓW PERSONALNYCH uprawnia do skorzystania z 10 treningów personalnych przez okres 6 miesięcy licząc od dnia, w którym odbył się pierwszy trening personalny.

2. W ramach jednego wejścia Klient korzystający z PAKIETU TRENINGÓW PERSONALNYCH uprawniony jest do skorzystania z jednego treningu personalnego trwającego 60 minut.

3. W przypadku spóźnienia Klienta, czas treningu zostaje skrócony o wartość spóźnienia.

4. PAKIET TRENINGÓW PERSONALNYCH obowiązuje do czasu wykorzystania limitu wejść lub upływu okresu ważności pakietu (6 miesięcy), w zależności, co nastąpi pierwsze.

5. Płatność za PAKIET TRENINGÓW PERSONALNYCH odbywa się jednorazowo, z góry w Recepcji Klubu, gotówką lub kartą.

6. Wraz z PAKIETEM TRENINGÓW PERSONALNYCH Klient zobowiązany jest uiścić opłatę za wejście do Klubu (karnet, wejście jednorazowe lub aktywna karta partnera zewnętrznego).

7. W ramach PAKIETU TRENINGÓW PERSONALNYCH Klient nie ma możliwości zawieszenia Karnetu.

8. Klient oraz Klub mogą odwołać trening personalny bez żadnych konsekwencji:

  • a) najpóźniej do godz. 22.00 w dniu poprzedzającym dzień treningu personalnego, jeżeli trening zaplanowany jest w godzinach: 7.00 – 13.59 włącznie;
  • b) najpóźniej do godz. 10.00 w dniu treningu personalnego, jeżeli trening zaplanowany jest w godzinach: 14.00 – 22.00 włącznie.

9. W przypadku odwołania treningu przez Klienta później niż określono to w pkt. 6, trening zostaje rozliczony z pakietu, chyba że trener dysponuje w tym dniu wolnym terminem, na który może przenieść rezerwację.

10. W przypadku odwołania treningu przez Klub później niż określono to w pkt. 6, Klientowi przysługuje dodatkowy trening bezpłatny w aktywnym pakiecie, chyba że Klient dysponuje w tym dniu wolnym terminem, na który może przenieść rezerwację.

TRENING PERSONALNY

1. W ramach TRENINGU PERSONALNEGO Klient uprawniony jest do skorzystania z jednego treningu personalnego trwającego 60 minut.

2. W przypadku spóźnienia Klienta, czas treningu zostaje skrócony o wartość spóźnienia.

3. Klient korzystający z TRENINGU PERSONALNEGO uiszcza opłatę w Recepcji Klubu przed przystąpieniem do korzystania z usług Klubu.

4. Wraz z opłatą za TRENING PERSONALNY Klient zobowiązany jest uiścić opłatę za wejście do Klubu (karnet, wejście jednorazowe lub aktywna karta partnera zewnętrznego).

WEJŚCIE OPEN

1. W ramach WEJŚCIA OPEN Klient uprawniony jest do jednorazowego skorzystania z siłowni oraz zajęć grupowych z wyłączeniem zajęć jogi.

2. Klient korzystający z WEJŚCIA OPEN uiszcza opłatę w Recepcji Klubu przed przystąpieniem do korzystania z usług Klubu.

3. WEJŚCIE OPEN uprawnia do korzystania z usług Klubu w pełnych godzinach jego otwarcia bez limitu czasowego.

WEJŚCIE JOGA

1. W ramach WEJŚCIA JOGA Klient uprawniony jest do jednorazowego skorzystania zajęć jogi.

2. Klient korzystający z WEJŚCIA JOGA uiszcza opłatę w Recepcji Klubu przed przystąpieniem do korzystania z usług Klubu.

VOUCHER

1. Klub prowadzi sprzedaż VOUCHERÓW prezentowych.

2. VOUCHER można zasilić:

  • a) dowolną kwotą wymienną na produkty i usługi dostępne w Klubie
  • b) dowolną usługą dostępną w ofercie Klubu.

3. Termin ważności VOUCHERA wynosi 2 miesiące od daty zakupu.

4. Jeżeli VOUCHER został zasilony karnetem lub pakietem, data ważności VOUCHERA jest dniem, w którym najpóźniej można aktywować karnet.

5. VOUCHER nie podlega wymianie na gotówkę ani zwrotowi.

FIS Fitness i Siłownia

ul. Mikołaja Kopernika 5

09 - 100 Płońsk

534 210 380

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek

7:00 - 22:00

sobota - niedziela

8:00 - 12:00

Jak dojechać? (Kliknij mapę)